Виховна робота

      < На головну               

Міські, обласні, міжнародні семінари >

Творча ініціативна Рада (ТІР) >

Євроклуб "Євросайт" >

Модель виховної системи школи охоплює всіх суб’єктів виховного процесу і створена на основі національних та загальнолюдських цінностей.

Мета моделі виховної системи: формування і розвиток морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Для вирішення поставленої мети виховна робота  в школі здійснюється за «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», поєднуючи з програмою громадянського виховання «Я – ми – родина – Україна», за модульною технологією  (модулі «Я – громадянин України», «Я – патріот Батьківщини», «Я і закон», «Я і вічні цінності», «Я і родина», «Я і творчість», «Я – лідер»,  «Я і здоров’я»,  «Я – частинка природи»), приділяючи велику увагу громадянському вихованню, громадянській освіті, які стають невід’ємним компонентом навчально-виховного процесу.