Варіативна частина

< Навчальна діяльність

Варіативну частину навчального плану для 1- 4-х класів, яка складається з додаткових годин на  вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять розподілено таким чином:

- по 1 годині на індивідуальні консультації та групові заняття в 1 - 2 класах;

- по 1 годині на українську мову в 1 - 4 класах;

- по 1 годині на курс за вибором в 3-х класах "Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета" (0,5 год.), "Логіка" (0,5 год.) - Богданюк О.В., Вахновська Л.Л., Висідалко О.В.

- по 1 годині на курс за вибором в 4-х класах "Уроки стійкого розвитку. Моя щаслива планета" (0,5 год.), "Основи споживчих знань" (0,5 год.) - Саветіна Т.В., Дуднік Р.А., Гриб Т.Д.

   Виділено години для організації роботи факультативів:

- Історія України "Видатні історичні постаті"  (0,5 год.) - 9 - Б клас - Цепла О.Г.;

- "Культурознавство в світі англомовних країн" (1 год.) - 10 - А(л) - Кириловська Л.О.;

- "Створення комп'ютерних презентацій" (1 год.) - 11 - Б(л) - Кузір Г.Д.;

- "Створення Web-дизайну" (1 год.) - 10 - А(л) - Кузір Г.Д.;

- Математика "Розв'язування комбінаторних задач" (1 год) - 11 - Б(л) - Лучко В.М.;

   Виділено години для викладання спецкурсів:

- "Пізнаємо Україну". Англомовний курс (0,5 год.)  - 8 - Б(л), 8 - В(л) - Родіна А.П.;

- "Основи ділового спілквання" (1 год.) - 11 - Б(л) -  Довгань І.О;

- "Основи візуального програмування" (1 год.) -  8 - Б(л), 8 - В(л) - Кузір Г. Д.;

- "Основи комп'ютерної графіки" (1 год.) - 9 - А(л), 9 - В(л) - Кузір Г.Д.;

- "Освіта для сталого розвитку" (1 год.) - 8 - Б(л), 8 - В(л) - Поліщук Л.М.;

 

- "Країнознавство англомовних країн" (0,5 год.) - 9 - А(л), 9 - В(л) - Родіна А.П.