Варіативна частина

< Навчальна діяльність

Варіативну  частину  навчального  плану  2018-2019  н.р. для 1-4-х класів, яка складається з додаткових годин на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять розподілено таким чином:

- по 1 годині на укр. мову в 1-х класах;

- по 1 годині на математику в 2-х класах;

- по 1 годині на літературне читання в 2-4 класах;

- по 1 годині на курс за вибором в 3-А класі «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» (0,5 год.), «Логіка» (0,5 год.).

Виділено додаткові години для забезпечення виконання програми на викладання і вивчення предметів понад  інваріативний мінімум, рівень стандарту згідно спеціалізації ліцею:

 -         українська мова – 10 –А (Л), 10 –Б (Л) – 2 год., 5-А,Б, - по 0,5 год., -  7-А,Б,В, - по 0,5 год.,

-               -  історія України – 8-Л(Л), 8-Б (Л), 8 – В, 9-Б – по 0,5 год.;

            - 10-А(Л), 10-Б (Л) по 1 год.;

            - 11-А(Л) , 11- Б(Л) – по 0,5 год.

-            - англійська мова  - 11-А(Л), 11- Б (Л), 8- А (Л), 8-Б (Л) – по 1 год.,  - 10-А (Л), 10-Б(Л) – по 1 год.

-             -   трудове навчання -  7-А, 7-Б, 7-В, 8-В, 9-Б – по 1 год.;

-             -  математика -  10-А(Л), 10-Б(Л) – по 1 год.

Виділено години для організації роботи  факультативів:

- «Створення комп’ютерних презентацій»: 11-А(Л),11Б(Л) - по 1 год;

- «Ділова українська мова»: 10-А(Л), 10-Б(Л)  - по1 год;

3. Виділено години для викладання спецкурсів:

-  «Освіта для  сталого розвитку» - 8-В – по 1 год.

-         - Англомовні: - «Пізнаємо Україну» - 8-А(Л), 8-Б(Л) – по 1 год.

-         - «Країнознавство англомовних країн» - 9-А(Л) – по 0,5 год.

-        -  Інформатика – «Основи візуального програмування» - 8- А(Л),   8-Б(Л) – по 1 год. ; - «Основи комп’ютерної графіки» - 9-А(Л) – по 1 год.