Варіативна частина

< Навчальна діяльність

Варіативну  частину  навчального  плану  2017-2018  н.р. для 1-4-х класів, яка складається з додаткових годин на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять розподілено таким чином:

- по 1 годині на індивідуальні консультації та групові заняття в 1-2 класах;

- по 1 годині на укр. мову в 1-4 класах;

- по 1 годині на курс за вибором в 3-4-х класах «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» (0,5 год.), «Логіка» (0,5 год.).

Виділено додаткові години для забезпечення виконання програми на викладання і вивчення предметів понад  інваріативний мінімум, рівень стандарту згідно спеціалізації ліцею:

- українська  література: 10-А(Л),  10-Б(Л) - 1 год,  11-А(Л),  11-Б(Л)  - по 2год;

- українська мова: 10-А(Л), 10-Б(Л) - 2 год., 11-А(Л),11-Б(Л) - 2,5 год., 5-А,Б,В - по 0,5 год., 7-А,Б,В - по 0,5 год,9-А(Л) -1 год.

- зарубіжна література: 10-А-Л, 10-Б(Л) ,11 А(Л)11-Б(Л) - по 1 год;

- історія України:   8-А(Л),   8-Б,  9-Б(Л), 9-А(Л) по - 0,5 год; 10-А(Л), 10-Б(Л) - по  1,5год; 11-А(Л),11Б(Л) - 1 год;

- англійська    мова:     9-Б(Л),   9-А(Л),   10-А(Л),   10-Б(Л),   11-А(Л),   11Б(Л),    8 -А(Л) - по 1 год.

- всесвітня історія:   10-А(Л),   10-Б(Л),   11-А(Л),   11-Б(Л) - по 0,5 год;

- трудове навчання: 5-А, -  2 год, 7-В, 8-Б, 9В - по 1 год;

- математика: 10-А(Л), 10-Б(Л)  - по 1 год.

Виділено години для організації роботи  факультативів:

- історія України «Видатні історичні постаті»: 9-В - 0,5 год;

-«Культурознавство  в  світі  англомовних   країн»: 10-А(Л),  10-Б(Л) - по 1 год;

- «Країнознавство    англомовних   країн»:  9-Б(Л),  9-А(Л) - по 0,5 год.

- «Створення комп’ютерних презентацій»: 11-А(Л),11Б(Л) - по 1 год;

- «Основи web-дизайну»: 10-А(Л), 10-Б(Л0  - по1 год;

- Математика «Розв’язування  комбінаторних задач»: 11-А(Л),11-Б(Л) - 1 год;

Виділено години для викладання спецкурсів:

- «Пізнаємо Україну». Англомовний курс: 8-А(Л) - 0,5год;

- Ділова українська мова: 11-А(Л),11- Б(Л) - по 0,5год;

- «Основи візуального програмування»: 8-А(Л) -  1 год;

- «Основи комп’ютерної графіки»: 9-Б(Л) - 1 год;

 - «Освіта для сталого розвитку»: 8-А(Л), 8-Б - по 1 год.