Новини


Міське методичне об'єднання вчителів фізики та астрономії     На виконання річного плану роботи НВК, плану проведення  міського тижня фізики  06.12.2018 року  в НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцей  відбулось засідання міської методичної комісії вчителів фізики та астрономії. Тема засідання  - «STEM-освіта на уроках фізики та астрономії». Форма проведення заходу – семінар –практикум.  

      STEM-орієнтований підхід до навчання є одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти, який сприяє популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості їх кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта.

Акронім STEM (від англ. Science – природничі науки, Technology – технології, Engineering – інженерія, проектування, дизайн, Mathematics – математика) визначає характерні риси відповідної дидактики, сутність якої виявляється у поєднанні міждисциплінарних практик орієнтованих підходів до вивчення природничо-математичних дисциплін. Водночас, у STEM активно включається сукупність творчих, мистецьких дисциплін, що об’єднані загальним терміном Arts (позначення відповідного підходу – STEM and Arts). Актуальними напрямами STEM and Arts є промисловий дизайн, архітектура, індустріальна естетика тощо. Останнім часом, у європейському науковому дискусі наголошується на важливості всіх дисциплін, використанні міждисциплінарних підходів STEAM (літера A – All - всі) і поєднанні природничо-наукових з іншими навчальними дисциплінами, які вивчаються у школі.

       STEM-освіта – це категорія, яка визначає відповідний педагогічний процес (технологію) формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності. STEM-освіта ґрунтується на між- трандисциплінарних підходах у побудові навчальних програм різного рівня, окремих дидактичних елементів, до дослідження явищ і процесів навколишнього світу, вирішення проблемно орієнтованих завдань.

                                Відповідно до програми заходу  вчителі фізики        Данілова О.М., СтражецьС.А. ділились  з колегами досвідом роботи щодо впровадження  STEM-освіти на уроках і в позакласній роботі. Присутні переглянули фільм про впровадження   інноваційних  методик навчання. Заступник директора з НВР, вчитель методист Данілова О.М. підготувала презентацію за темою  заходу, в якій ознайомила присутніх з Концепцією впровадження STEM-освіти  в Україні на 2015- 2025 рік. Проектну роботу за темою «Внесок астронавток  і космонавток у розвиток космічної  науки»   англійською мовою представив присутнім учень 10-Ал класу М.Дворянчиков. Учні 8-х класів ( вч.  вищої категорїї Стражець С.А.) взяли участь у квесті на тему «Тиск твердих тіл,рідин і газів». Разом з учнями працювала і команда вчителів.

     Вчитель інформатики Кузір Г.Д., методист-кореспондент Вінницької АНО провів з присутніми тренінг за програмою «GEO GEBRA» щодо застосування її на уроках фізики та астрономії.

      З основними проблемними питаннями проведення ЗНО ознайомила присутніх голова  міського методичного об’єднання вчителів фізики і астрономії Хоменко Г.С.

         Підсумок засідання підвела директор НВК Кочура О.В. Вона відмітила, що за останній час для кабінету фізики було придбано  обладнання, яке необхідне для проведення STEM- УРОКІВ І ЗАХОДІВ.

В заключному виступі методист Управління жмеринської міської ради Завірюха І.М., підкреслила, що сучасні школи повинні перебудовуватися у відповідності до виклику часу та готувати випускників до  життя в інформаційно-технологічному суспільстві.

 07.12.2018 | Aдмін

Вернутись назад