Новини


Міське методичне об’єднання вчителів української мови та літератури на базі школи-ліцеюМовна компетентність сучасного учня
в центрі уваги вчителів – мовників
 
   Сьогоднішній учень через деякий час вступить у самостійне життя, і дуже важливим завданням школи є підготувати його до цього, озброїти необхідними засобами, аби дитина вправно і вдало змогла реалізуватися у дорослому житті, використавши ту базу, яку повинна забезпечити школа. І йдеться не лише про знання. Навіть на стільки про знання, адже вони мають властивість втрачатися, змінюватися, а більшою мірою все ж про здатність самостійно знаннями опановувати, тобто знаходити їх, засвоювати і, що дуже важливо, - застосовувати. Ці три складові утворюють компетенцію. З-поміж великого спектру шкільних наук, кожна із яких формує компетенцію свого роду, безумовно, універсальною, такою, що покликана сприяти забезпеченню усіх інших є компетенція мовна. Від того, наскільки в учня, а завтра – самостійної особистості, сформована і розвинена мовна компетенція, великою мірою залежить його загальний культурний рівень.
   Саме цю проблему «Формування  мовної компетенції учнів як важливого показника загальної культури особистості» винесли на колегіальне обговорення вчителі-мовники НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів - ліцей» під час засідання міського методичного об’єднання  вчителів української мови та літератури, яке пройшло на базі закладу 15 березня 2016 року. На важливості  піднятої теми наголосила завідуюча методичним  кабінетом управління освіти Заграй Світлана Миколаївна, відкриваючи засідання методичного об’єднання. Привітала гостей з інших міських шкіл, що долучились до філологічного форуму, директор школи - ліцею Кочура Оксана Володимирівна, побажала плідної співпраці, приємних вражень і корисних відкриттів.
   Презентувала роботу кафедри вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів - ліцей» голова методичної комісії Ковальова Ольга Олександрівна  і ознайомила колег із планом зібрання, за яким учителі – мовники школи – ліцею поділяться досвідом і напрацюваннями у напрямку формування мовної компетентності учнів.
   З-поміж досягнень цього напрямку справжньою гордістю педагогів є недавно оформлена літературна збірка дитячих і учительських авторських творів  «Світ поетичного слова», яку презентувала у властивій їй мистецькій ліро-філософській манері вчитель-методист, відмінник освіти Дідковська Людмила Володимирівна , вірші якої так само вміщені у даній праці поруч із творами наших юних митців. Вони і сьогодні поруч із своїми наставниками – учениці школи Шульган Павліна і Романчишина Маргарита чуттєво прочитали власні поезії, демонструючи любов до рідного поетичного слова, розуміння інтимного смислу пережитих і відтворених у римованому слові образів та відчуттів.
Як із маленьких струмків починаються великі ріки, як із малої іскри розгоряється велике полум’я, так з малої часточки учительського серця, що посіяло у душах вихованців  слово, можливо,зросте і кріпнутиме впродовж життя любов до поезії, прагнення у римах малювати картини про світ, про людей у ньому, про їхні почуття, їхні болі. Як робив це до останнього подиху свого скорботного, але величного життя поет Василь Стус. Про нього як про символ незламного духу, збереження людської гідності говорили учні 11А класу на уроці української літератури, запланованому у формі дослідження, який провела у рамках семінару вчитель вищої категорії Рябчук Людмила Захарівна. Учні виступили у ролі дослідників творчості поета, краєзнавців, критиків. Сприяли у досягненні поставленої на початку уроку-дослідження мети підібрані учителем прийоми, методи, форми роботи, організовані спільно із учнями відеопрезентації, підібрані видання творів В.Стуса, фотоматеріали, документальні свідчення.
   Уміння   використовувати   здобуті   самостійно   або   під керівництвом вчителя знання для подальшого поглиблення навчального рівня, для самореалізації як користувачів і розповсюджувачів власних інтелектуальних напрацювань продемонстрували учні 11Б(л) класу в ході майстер-класу на тему «Із зерна слова проросте краса», підготовленого вчителем І категорії Бунь Людмилою Василівною. В атмосфері доброзичливого партнерства  і творчої ініціативи школярі, опираючись на попередньо здобуті на уроках української літератури знання про творчість Ліни Костенко, її самобутнє, критичне сприйняття світу із всіма від того наслідками для неї, вдалися до самостійного пошуку і випрацьовували власну модель електронного  інформаційного носія на дану тему. Результати нетрадиційної, але комфортної і цікавої для учнів-ліцеїстів форми навчальної  діяльності підтверджують їх доцільність і ефективність під час формування мовної компетентності підростаючого покоління.
  Психологічний   аспект   теми   методичного   об’єднання досліджували спільно усі учасники семінару в ході заняття з елементами тренінгу «Розвиток мислення, уваги та уяви на уроках української  мови», який підготувала і провела практичний психолог школи Гагалюк Вікторія Іванівна. Доброзичлива, невимушена атмосфера, що склалась у колі колег-однодумців, сприяла зближенню, розкутому спілкуванню та обміну досвідом, обговоренню проблематики сучасного навчально-виховного процесу.  Зроблені на завершення методичного об’єднання  підсумки та узагальнення, без сумніву,  слугуватимуть поштовхом до подальшої творчої, наукової, дослідницької  особистісно зорієнтованої навчально-виховної діяльності педагогів,  і зокрема у такому важливому, який важко переоцінити, напрямку як формування мовної компетентності сучасного юного українця.
 
вчитель української мови та літератури
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей»
Олена Миколаївна Рубан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


28.03.2016 | Aдмін

Вернутись назад